akwizycja sygnałów > usb

Moduły USB umożliwiające pomiar napięć z mostków

 

  USB-2404-10 Konstrukcja kilkunastoletnia, proponujemy rozwiązanie odpowiadające współczesnej technologii - kliknij tutaj