akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy binarne

Karty i moduły standardowych wejść/wyjść cyfrowych z interfejsem Ethernet

 

pełna oferta