akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy analogowe

Karty/moduły we/wy analogowych z przetwornikiem A/C 18-22 bitowym, interfejs: ethernet

 

DNA-AI-205 DNA-AI-205 wys.
napięcia
4 wejścia, jednoczesne próbkowanie wejść, 250 kS/s (transfer 100 kS/s), 18-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1, 10, 100, 1000, do PowerDNA
DNR-AI-205 DNR-AI-205 wys.
napięcia
4 wejścia, jednoczesne próbkowanie wejść, 250 kS/s (transfer 100 kS/s), 18-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1, 10, 100, 1000, do PowerDNR
DNA-AI-207 DNA-AI-207 napięcia 16 wejść analogowych, 16 kS/s, 18-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie, do PowerDNA
DNR-AI-207 DNR-AI-207 napięcia 16 wejść analogowych, 16 kS/s, 18-bitowy przetwornik A/C, programowane wzmocnienie, do PowerDNR
DNA-AI-208 DNA-AI-208 mostki 8 wejść różnicowych do obsługi mostków tensometrycznych, 8 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, zasilanie mostków, do PowerDNA
DNR-AI-208 DNR-AI-208 mostki 8 wejść różnicowych do obsługi mostków tensometrycznych, 8 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, zasilanie mostków, do PowerDNR
DNA-AI-224 DNA-AI-224 mostki 4 wejściowy moduł do obsługi mostków tensometrycznych, 100 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, jednoczesne próbkowanie, zasilanie mostków, do PowerDNA
DNR-AI-224 DNR-AI-224 mostki 4 wejściowy moduł do obsługi mostków tensometrycznych, 100 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, jednoczesne próbkowanie, zasilanie mostków, do PowerDNR