akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy binarne

Karty i moduły wyjść "przekaźnikowych" z interfejsem Ethernet

 

8064 8064 16 wyjść przekaźnikowych, 8 wejść binarnych z optoizolacją, interfejs Ethernet, wykonanie "box"
  8064 Card 16 wyjść przekaźnikowych, 8 wejść binarnych z optoizolacją, interfejs Ethernet, wykonanie "card", specyfikacja jak 8064 (patrz wyżej)
DNA-DIO-452 DNA-DIO-452 16 wyjść przekaźnikowych, 8 wejść binarnych z optoizolacją, interfejs Ethernet, wykonanie "card", specyfikacja jak 8064 (patrz wyżej)