akwizycja sygnałów

System PowerDNA

 

DNA-1553
DNA-PPC5 Chassiss - kostki bazowe
DNA-AI-210 Moduły we/wy analogowych
DNA-DIO-401 Moduły we/wy binarnych
  Moduły interfejsowe, specjalizowane, zasilaczy, itp