akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy analogowe

Karty/moduły we/wy analogowych z przetwornikiem A/C 24 bitowym, interfejs: ethernet

 

  TC-32 termopary

proponujemy zamiennik

32 wejścia analogowe dedykowane do obsługi termopar, 3 S/s, jednoczesne próbkowanie, 40 we/wy binarnych, izolacja galwaniczna

DNA-AI-211 DNA-AI-211 piezo 4 wejścia do obslugi czujników piezoelektrycznych (typu IEPE/ICP), 125 kS/s, 24-bitowy przetwornik A/C, filtry antyaliasingowe, jednoczesne próbkowanie, programowane zasilanie czujników, do PowerDNA
DNR-AI-211 DNR-AI-211 piezo 4 wejścia do obslugi czujników piezoelektrycznych (typu IEPE/ICP), 125 kS/s, 24-bitowy przetwornik A/C, filtry antyaliasingowe, jednoczesne próbkowanie, programowane zasilanie czujników, do PowerDNR
DNA-AI-212 DNA-AI-212 termopary 12 kanałowy moduł dedykowany do pomiarów sygnałów z termopar, 100 S/s, przetwornik A/C 24 bitowy, jednoczesne próbkowanie, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNA
DNA-AI-212 DNR-AI-212 termopary 12 kanałowy moduł dedykowany do pomiarów sygnałów z termopar, 100 S/s, przetwornik A/C 24 bitowy, jednoczesne próbkowanie, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNR
DNA-AI-217 DNA-AI-217 napięcia 16 wejść, 120 kS/s (zagregowana 480 kS/s), 24-bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, programowane wzmocnienie, do PowerDNA
DNR-AI-217 DNR-AI-217 napięcia 16 wejść, 120 kS/s (zagregowana 480 kS/s), 24-bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, programowane wzmocnienie, do PowerDNR
DNA-AI-218 DNA-AI-218 napięcia 8 wejść różnicowych, ±10V zakres, 120 kS/s, 24 bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNA
DNA-AI-218 DNR-AI-218 napięcia 8 wejść różnicowych, ±10V zakres, 120 kS/s, 24 bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNR
DNA-AI-222 DNA-AI-222 RTD 12 kanałowy moduł dedykowany do pomiarów sygnałów z RTD, 100 S/s, przetwornik A/C 24 bitowy, jednoczesne próbkowanie, 2/3/4 przewodowe podłączanie RTD, zasilanie czujników, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNA
DNA-AI-222 DNR-AI-222 RTD 12 kanałowy moduł dedykowany do pomiarów sygnałów z RTD, 100 S/s, przetwornik A/C 24 bitowy, jednoczesne próbkowanie, 2/3/4 przewodowe podłączanie RTD, zasilanie czujników, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNR
DNA-AI-225 DNA-AI-225 termopary 25 wejść, jednoczesne próbkowanie, 24-bitowy przetwornik A/C, do PowerDNA
DNR-AI-225 DNR-AI-225 termopary 25 wejść, jednoczesne próbkowanie, 24-bitowy przetwornik A/C, do PowerDNR
DNA-AI-218-300 DNA-AI-228-300 wys. napięcia 8 wejść różnicowych, ±300V zakres, 120 kS/s, 24 bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNA
DNA-AI-218-300 DNR-AI-228-300 wys. napięcia 8 wejść różnicowych, ±300V zakres, 120 kS/s, 24 bitowy przetwornik A/C, jednoczesne próbkowanie, wzmocnienie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, filtry antyaliasingowe, izolacja galwaniczna kanał-kanał i kanał-chassis, do PowerDNR