akwizycja sygnałów > ethernet

Karty/moduły we/wy binarnych z interfejsem Ethernet

 

  Moduły/karty standardowych we/wy cyfrowych (zwykle o poziomach TTL), liczniki, enkodery, itp
8064 Moduły/karty wyjść "przekaźnikowych"