akwizycja sygnałów > dna

Moduły we/wy binarnych systemu PowerDNA

 

DNA-DIO-401 Moduły wejść/wyjść binarnych
DNA-DIO-452 Moduły z przekaźnikami (elektromechaniczne, ssr)
DNA-DIO-403 Moduły liczników/enkoderów