akwizycja sygnałów > ethernet

Rejestratory z interfejsem Ethernet

 

UEILogger 300 UEILogger 300 Uniwersalny rejestrator danych pomiarowych z trzema slotami na moduły pomiarowe lub interfejsowe. Rejestracja z szybkością do 500 kS/s.
UEILogger 600 UEILogger 600 Uniwersalny rejestrator danych pomiarowych z sześcioma slotami na moduły pomiarowe lub interfejsowe. Rejestracja z szybkością do 500 kS/s.