akwizycja sygnałów > usb

Karty/moduły USB wyjść analogowych

 

Wyjścia napięciowe

USB-3101 USB-3101 4 wyjścia analogowe, napięciowe, 16-bitowe, 8 we/wy binarnych, 1 32-bitowy licznik zdarzeń

Wyjścia napięciowo-prądowe