akwizycja sygnałów

System PowerDNR

 

  Opis systemu
DNR-12-1G Chassiss RACKtangle i HalfRACK
DNR-AI-210 Moduły we/wy analogowych
DNR-DIO-402 Moduły we/wy binarnych
DNR-1553 Moduły interfejsowe, specjalizowane, zasilaczy, itp