akwizycja sygnałów

 

Moduły i karty akwizycji danych pomiarowych z interfejsem USB

 

  Moduły i karty akwizycji sygnałów analogowych, zakres szybkości próbkowania od 8 kS/s do 2 MS/s; rozdzielczość przetworników od 12 do 24 bitów; liczba wejść analogowych od 2 do 64; różne zakresy napięć wejściowych; część modułów posiada przetworniki C/A; większość modułów wyposażona jest w we/wy cyfrowe, wejścia licznikowe czy też wyjścia typu PWM
  Moduły wyjść analogowych z interfejsem USB; prądowe i napięciowe; od 4 do 16 wyjść
USB-2404-10 Moduły z interfejsem USB, które można zastosować do pomiarów rezystancji
PCAN-ROUTER Moduły USB obsługujące interfejsy: CANbus, GPIB/IEEE488, RS232/485, itp