akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy analogowe

Karty i moduły we/wy analogowych z przetwornikiem A/C 16 bitowym z interfejsem ethernet

 

DNA-AI-210 DNA-AI-201-100 napięcie 24/12 wejść analogowych, 100 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1, 2, 5, 10, do PowerDNA
DNA-AI-210 DNR-AI-201-100 napięcie 24/12 wejść analogowych, 100 kS/s, 16-bitowy przetwornik A/C, wzmocnienie 1, 2, 5, 10, do PowerDNR
DNA-AI-202 DNA-AI-202 prąd 12 wejść prądowych, A/C 16-bitowy, 16 kS/s, do PowerDNA
DNR-AI-202 DNR-AI-202 prąd 12 wejść prądowych, A/C 16-bitowy, 16 kS/s, do PowerDNR