akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy analogowe

Karty/moduły z interfejsem Ethernet do pomiaru temperatury

 

pełna oferta