akwizycja sygnałów > ethernet > we/wy analogowe

Karty/moduły z interfejsem Ethernet obsługujące mostki

 

DNA-AI-208 DNA-AI-208 8 wejść różnicowych do obsługi mostków tensometrycznych, 8 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, zasilanie mostków
DNR-AI-208 DNR-AI-208 8 wejść różnicowych do obsługi mostków tensometrycznych, 8 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, zasilanie mostków
DNA-AI-211 DNA-AI-211 4 wejścia do obslugi czujników piezoelektrycznych (typu IEPE/ICP), 125 kS/s, 24-bitowy przetwornik A/C, filtry antyaliasingowe, jednoczesne próbkowanie, programowane zasilanie czujników
DNA-AI-224 DNA-AI-224 4 wejściowy moduł do obsługi mostków tensometrycznych, 100 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, jednoczesne próbkowanie, zasilanie mostków
DNR-AI-224 DNR-AI-224 4 wejściowy moduł do obsługi mostków tensometrycznych, 100 kS/s, 18-bitowa rozdzielczość, jednoczesne próbkowanie, zasilanie mostków
DNA-AO-358 DNA-AO-358 Moduł 8 kanałowego symulatora napięć z mostków tensometrycznych
DNR-AO-358 DNR-AO-358 Moduł 8 kanałowego symulatora napięć z mostków tensometrycznych