akwizycja sygnałów > pci > we/wy binarne

Karty PCI we/wy cyfrowych i wyjść o podwyższonej obciążalności prądowej

Układ wg ilości linii (rosnąco)

Brak w ofercie