akwizycja sygnałów > usb

Moduły z interfejsem USB umożliwiające pomiar rezystancji

 

USB-2404-10 USB-2404-10 4 wejścia analogowe, 24 bitowa rozdzielczość, zakres ±10 V, separacja galwaniczna wejść, 50 kS/s, filtry antyaliasingowe