akwizycja sygnałów > pci > we/wy analogowe > A/C 16 bitowy

 

PCI-DAS6014


PCI-DAS6014
 • DOSTĘPNE DO 17-04-2017!!!
 • 16 wejść w ukł. asymetrycznym, 8 w układzie symetrycznym
 • 16-bitowa rozdzielczość
 • Częstotliwość próbkowania: 200 kS/s
 • Pamięć konfiguracji 8K
 • 2 kanały wyjściowe o 16 bitowej rozdzielczości (aktualizacja z szybkością 10 kS/s)
 • 2 liczniki, 8 linii cyfrowych
 • Autokalibracja analogowego toru wejściowego

 
   
 • We/WY analogowe
 • We/Wy cyfrowe
 • Oprogramowanie
 • Podłączenie sygnałów
 • Karta kataLogowa

Wejścia analogowe:

 • 16 wejść w ukł. asymetrycznym, 8 w układzie symetrycznym
 • Rozdzielczość: 16 bitów
 • Zakresy napięć wejściowych: ±10V, ±5V, ±500mV, ±50mV
 • Wybór zakresu: programowy
 • Maksymalna częstotliwość próbkowania: 200 kS/s ("scatter gather" - demand/non-demand)
 • Pamięc ustawień konfiguracyjnych poszczególnych kanałów: 8196 elementów
 • Wyzwalanie cyfrowe/analogowe, wewnętrzne/zewnętrzne, od poziomu, od zbocza

Wyjścia analogowe:

 • Ilość wyjść: 2
 • Rozdzielczość: 16 bitów
 • Aktualizacja z szybkością 10 kS/s w każdym kanale wyjściowym, jednoczesna lub indywidualna aktualizacja kanałów
 • Zakresy napięć wyjściowych: ±10V
 • Obciążalność wzmacniaczy wyjściowych: ±5 mA minimum
 • 8 we/wy cyfrowych
  • Każda z nich ustawiana indywidualnie jako wejście albo wyjście.
  • Obciążalność wyjść: jak w układach LSTTL
  • Parametry sygnałów wejściowych: jak w układach TTL
 • Dwa liczniki 16-bitowe

Do karty/modułu dostępne jest bezpłatne następujące oprogramowanie:

W celu uruchomienia TraceDAQ niezbędna jest instalacja Microsoft Framework (bezpłatny - ze stron Microsoft'u).

Urządzenie obsługiwane jest przez programy bądź pakiety takie jak: DAQami, DASYLab, VEE, LabWindows/CVI, LabVIEW,
Matlab (pakiet Data Acquisition Toolbox, opis pakietu oraz sposób użycia kart/modułów prod. MCC
znajduje się na stronach: www.MathWorks.com), itp.

Programy narzędziowe nabywane są oddzielnie (np. DASYLab, DAQami)

Lista obsługiwanych przez programDAQami urządzeń MCC DAQ znajduje się tutaj..

Akcesoria do kart/urządzeń/modułów prod. MCC (Measurement Computing): bloki połączeniowe, płytki pośredniczące, adaptery oraz kable znajdziesz tutaj

Układy i elementy kondycjonujące sygnały analogowe i binarne do kart/urządzeń/modułów prod. MCC (Measurement Computing), IOtech, UEI, ICS, itd. znajdziesz tutaj